Thomas (27)

”I weClean ser jeg et selskap med driv for å bygge noe som er bærekraftig, progressivt, rettferdig og inkluderende.”

Gjennom min jobb som kunstner får jeg muligheten til å skape noe eget. En uttrykksform som representerer mine egne idealer, verdier og energi. Den samme kvaliteten skinner også sterkt gjennom i weClean, i motsetning til mange moderne bedrifter som ofte kun har finansielle interesser i fokus. I weClean ser jeg et selskap med driv for å bygge noe som er bærekraftig, progressivt, rettferdig og inkluderende. En tjeneste som gjør ting på den rette måten, uten en mørk bakside hvor kunder eller ansatte blir urettferdiggjort, og lovverk blir ignorert for et fåtall sin fordel. En slik bedrift er ikke enkel å få på bena. Storindustriens «mye vil ha mer»-tilnærming spiser slike bedrifter/oppstarter til frokost. Og selv om vi kan hyle og skrike på Facebook, har det ofte lite innvirkning. Så å bygge opp et bærekraftig selskap med de rette verdier står det enormt stor respekt av!

Sett bort ifra moral og verdier er også weClean en fantastisk moderne løsning i tråd med den teknologiske og automatiserte tiden vi går i møte. Den klassiske jobbhverdagen slår sakte sprekker, og nye kreative løsninger med frihet i fokus står for dør. Her får du frihet til å velge hvor, når og hvor mye du selv vil jobbe. Og du finner heller ikke diskriminering av kjønn, rase/nasjonalitet eller alder. Her får flyktningene vi sympatiserer med i avisen en faktisk sjanse til å integrere seg i det norske, kalde arbeidsmarkedet. Som mentor for weCleans flyktning-program får jeg sett first-hand den genuine glede og tillit det medfører å føle seg inkludert; uavhengig av at jobben faktisk er vasking av andres skit. Når man i tillegg tar i betraktning gründernes stoiske innsats og uselviske ofring av personlige «selvfølgeligheter» er dette bare toppen av isfjellet for hvorfor jeg med stolthet kaller meg en frihetsvasker!